ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roses

R OW1 Z AH0 Z   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roses-, *roses*, rose
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rosesกุหลาบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I say, marriage with Max is not exactly a bed of roses, is it?ชีวิตสมรสกับเเม็กซ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
- In a garden of roses.ในสวนกุหลาบฮะ The Little Prince (1974)
How many roses in the garden, 50, 1 00, 500?กุหลาบกี่ดอก ห้าสิบ ร้อยนึง ห้าร้อย The Little Prince (1974)
I don't know how many roses, but if it's too difficult to draw... No. No.ผมก็ไม่รู้ฮะ แต่มันยากเกินกว่าจะวาดได้... The Little Prince (1974)
Roses or tulips?ดอกกุหลาบ หรือ ทิวลิปส์ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He sent me a dozen roses and an autographed picture with the band!เขาส่งช่อกุหลาบและรูปถ่ายวงมาให้ฉันด้วย Junior (1994)
[SINGING] Raindrops on roses And whiskers on kittensฝนตกมาใส่กุหลาบ แล้วก็หยดมาใส่ลูกแมว The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I picked roses and irises from the garden with Greta and Ilsa... and i helped in the kitchen.ข้าเด็ดดอกกุหลาบช่วยเอลซ่า - งั้นหรือ? - แล้วข้าก็ช่วยในครัว Snow White: A Tale of Terror (1997)
´Cause when you lose it to some guy named Junior-- with bad breath in the back of a van... at a Guns ´N´ Roses concert... you´II wish you listened to your mother when she said,เพราะพอเธอเสียมันให้กับผู้ชายชื่อจูเนียร์... ปากเหม็น หลังรถตู้.. ที่คอนเสริตท์กันแอนด์โรสเซส.. Never Been Kissed (1999)
Even for growing of roses.Even for growing of rosesAnna and the King (1999)
I just love your roses. How do you get them to flourish like this?ผมชอบกุหลาบของคุณจริงๆเลย ทำยังงัย ถึงทำให้มันบานสะพรั่งแบบนี้ American Beauty (1999)
- Yes, a dozen roses. White. - No, no.กุหลาบขาวหนึ่งโหล ไม่เอา สีแดงดีกว่า The Time Machine (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosesBetty brought some roses and Jane some carnations.
rosesBrian took some roses.
rosesGather roses while you may. [Proverb]
rosesGive her these roses, and she will be pleased.
rosesGive me two red roses and three white ones.
rosesHave your roses come out yet?
rosesHe is cultivating roses.
rosesHe painted a picture of roses.
rosesI am good at raising roses.
rosesI bought flowers - roses, lilies, and so on.
rosesI gave a bunch of roses to her in return for her hospitality.
rosesI grow many kinds of roses.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อกุหลาบ[n. exp.] (chø kulāp) FR: bouquet de roses [m] ; gerbe de roses [f]
ดงกุหลาบ[n. exp.] (dong kulāp) EN: thicket of roses   FR: massif de roses [m]
สวนดอกกุหลาบ[n. exp.] (sūan døk kulāp) EN: rose garden   FR: roseraie [f] ; jardin des roses [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSES    R OW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roses    (n) rˈouzɪz (r ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アプリケーションプロセッサ[, apurike-shonpurosessa] (n) {comp} application processor [Add to Longdo]
アプリケーション設計プロセス[アプリケーションせっけいプロセス, apurike-shon sekkei purosesu] (n) {comp} application design process [Add to Longdo]
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[, areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッサー[, infome-shonpurosessa-] (n) information processor [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッシング[, infome-shonpurosesshingu] (n) information processing [Add to Longdo]
インプロセス[, inpurosesu] (n) {comp} in-process [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
システムプロセス[しすてむぷろせす, shisutemupurosesu] system process [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
テレプロセシング[てれぷろせしんぐ, terepuroseshingu] teleprocessing [Add to Longdo]
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top