Search result for

remarking

(266 entries)
(0.1851 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remarking-, *remarking*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา remarking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *remarking*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unremarkable (adj ) ธรรมดา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remark    [N] ความเห็น, See also: ข้อคิดเห็น, ข้อสังเกต, Syn. comment, statement
remark    [N] การให้ข้อคิดเห็น, See also: คำติชม, การวิพากษ์วิจารณ์
remark    [VT] ให้ความเห็น, See also: ให้ข้อคิดเห็น, ตั้งข้อสังเกต, Syn. comment, mention, say
remark    [VT] สังเกต, Syn. notice, observe, perceive
remarkable    [ADJ] น่าสังเกต, See also: น่าคิด, Syn. noticeable
remarkable    [ADJ] ไม่ธรรมดา, See also: ประหลาด, Syn. surprising, unusual
remarkably    [ADV] อย่างไม่ธรรมดา, See also: อย่างพิเศษ, อย่างประหลาด, Syn. wonderfully
remarkableness    [N] ความโดดเด่น, See also: ความไม่ธรรมดา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remarkYour remarks were rather out of place.
remarkI was interested in your remark.
remarkDon't cut in with your remarks.
remarkI can not but admit the truth of your remarks.
remarkYour remarks were rather out of place.
remarkYour remarks were out of place.
remarkWhat does your remark have to do with the subject we are talking about?
remarkYour remark is irrelevant to our argument.
remarkYou've made remarkable progress in English in the past year.
remarkIn one letter he remarks, "Life is but a dream".
remarkThat was not at all an appropriate remark.
remarkI was asked to make a few remarks on energy conservation.
remarkChris got a remarkable grade for the complex homework.
remarkThis remark is not applicable to you.
remarkThis problem has often been remarked upon.
remarkThese remarks have respect to her proposal.
remarkJim made a superfluous remark.
remarkThat wants to know remarkably.
remarkSuch a remark is open to misunderstanding.
remarkThe aurora was truly remarkable.
remarkThe remark was aimed at you.
remarkPeople in such countries, especially the ASEAN countries, believe that the secret of Japan's remarkable economic growth is education.
remarkThat kind of remark does not befit you.
remarkThere was nothing worthy of remark at the fair.
remarkHis remarks on the subject are much to the point.
remarkHis remarks on the subjects are much to the point.
remarkThat's a cheerful remark.
remarkEspecially remarkable was her oval face.
remarkPeter remarked that the pudding was too sweet.
remarkSomeone remarked that Mary was always late for meetings.
remarkLindbergh's solo nonstop transatlantic flight was a remarkable accomplishment.
remarkThe doctor's remarks reassured the patient.
remarkDon't cut in with your remarks.
remarkA casual remark can hurt someone.
remarkScience has made remarkable progress.
remarkDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
remarkRecent advances in medicine are remarkable.
remarkIn recent year science has made remarkable progress.
remarkYour remark amounts almost to insult.
remarkYour remark amounts almost to insult.
remarkYour remarks are off the point.
remarkAre you still smarting over my remarks?
remarkIf it had not been for antibiotics, medicine would not have made such remarkable progress.
remarkConfine your remarks to the matter we are discussing.
remarkThe president made special remarks with reference accident in the nuclear reactor.
remarkRapid and remarkable advances have been made in medicine.
remarkMy sister has made remarkable progress in English.
remarkYour impetuous remarks about us seem to have rung down the curtain on our good relationship.
remarkI was cut to the quick by her remark.
remarkI didn't aim my remarks at you.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remark(รีมาร์ค') vt. เอ่ย,พูด,กล่าว,สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น vi. สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น n. การเอ่ย,การพูด,การให้ข้อคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,ความเห็น,=remarque (ดู), See also: remarker n., Syn. perceive,observe,heed
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ,น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy,striking,unusual

English-Thai: Nontri Dictionary
remark(n) คำกล่าว,คำพูด,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น
remark(vt) กล่าว,สังเกต,พูด,เอ่ย,ให้ข้อคิด
remarkable(adj) น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ๊าบ    [ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
หมายเหตุ    [N] note, See also: comment, remark, Example: เราศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้ได้จากบันทึกท้องถิ่นต่างๆ และหมายเหตุของนักเดินทางชาวตะวันตก, Thai definition: คำอธิบายเพิ่มเติม
ออกปาก    [V] say, See also: speak, talk, remark, Syn. พูด, Example: เมื่อคนรู้จักมักจี่เดินสวนทางมาก็จะออกปากถามไถ่ และหยุดพูดคุยด้วย
อัจฉริยภาพ    [N] genius, See also: remarkable talent, remarkable aptitude, Example: พระยาอนุมานราชธนมีอัจฉริยภาพโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเป็นพื้นฐาน, Thai definition: ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก
น่าชม    [V] be attractive, See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at, Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง, Example: สีสันของผีเสื้อกลางวันน่าชมและทำให้ธรรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเสื้อกลางคืน
พลั้งปาก    [V] make a slip of the tongue, See also: make an indiscreet remark, Syn. เผลอปาก, Example: ฉันพลั้งปากกับนายห้างไปด้วยความโกรธไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะว่าท่าน, Thai definition: พูดไปโดยยั้งไม่ทัน, พูดไปโดยไม่ทันคิด
ข้อสังเกต    [N] notice, See also: remark, observation, Syn. ข้อคิดเห็น, Example: คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าบริษัทจะต้องส่งเสริมกิจกรรมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อที่ตั้งเอาไว้หรือหมายเอาไว้
คำกล่าว    [N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count unit: คำ
คำคม    [N] epigram, See also: witticism, wisecrack, celebrated remark, well-known saying, Example: ผมช่วยคิดคำคมเด็ดๆ ไปเชียร์ผู้นำของเขา, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด
คำปรารภ    [N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, mention, Syn. คำกล่าว, Example: ผมมักจะได้ยินคำปรารภว่า ครูควรจะสอนภาษาไทยธุรกิจแทนภาษาไทยธรรมดา
คำพูด    [N] speech, See also: words, discourse, remark, vocable, utterance, Syn. ถ้อยคำ, วลี, คำกล่าว, วาจา, Example: คำพูดของครูทำให้เขามีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป, Count unit: คำ
วลี    [N] phrase, See also: group of words, remark, expression, saying, Syn. ถ้อยคำ, กลุ่มคำ, Example: ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเป็นนักร้องที่เหมาะสมกับวลีที่ว่าอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลมากที่สุด, Thai definition: กลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์
วาจา    [N] speech, See also: words, discourse, remark, vocable, utterance, Syn. ถ้อยคำ, คำกล่าว, คำพูด, คำ, วจี, Example: เขาสำรวมกายวาจาใจของเขาได้เป็นอย่างดี
พจี    [N] word, See also: saying, utterance, remark, advice, order, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, Example: กว่าเขาจะเอื้อนเอ่ยพจีได้แต่ละคำ ช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน, Notes: (บาลี)
พระราชดำรัส    [N] royal words, See also: royal remark, royal observation royal speech, Syn. พระราชกระแสรับสั่ง, Example: พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่, Count unit: องค์, Thai definition: คำพูดของพระราชา, Notes: (ราชา)
พึงสังเกต    [V] note, See also: remark, notice, Syn. พึงระวัง, ควรระวัง, Example: เราต้องพึงสังเกตคนพวกนี้ไว้ให้ดี อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้เราก็ได้
เป็นหน้าเป็นตา [ADJ] remarkable, See also: outstanding, notable, Syn. เด่น, โดดเด่น, Example: ระบบตรึงค่าเงินกับดอลลาร์นับเป็นผลงานที่เป็นหน้าเป็นตาในประเทศที่เงินเฟ้ออย่างบราซิล, Thai definition: ที่โดดเด่น, ที่เชิดหน้าชูตา
วาท    [N] words, See also: speech, utterance, saying, remark, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัจฉริยลักษณ์    [N] excellent manner, See also: remarkable talent, Example: มีผู้นิยมชมชื่นกันว่า ภาษาไทยมีอัจฉริยลักษณ์ ที่สามารถถอดเสียงภาษาใดๆ ในโลกได้ใกล้เคียงที่สุด, Thai definition: ลักษณะดีเด่นเป็นที่น่าอัศจรรย์
เด่น [ADJ] prominent, See also: excellent, outstanding, eminent, remarkable, notable, conspicuous, distinguished, Syn. เยี่ยม, เลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, วิเศษ, พิเศษ, Example: นักเขียนคนนี้มีผลงานเขียนเด่นๆ อยู่หลายเรื่อง
เด่น [V] be prominent, See also: be excellent, be outstanding, be eminent, be remarkable, be notable, be conspicuous, be di, Syn. โดดเด่น, สะดุดตา, Ant. ด้อย, Example: เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ เขาจะเด่นสะดุดตากว่าใครๆ
ทัก    [V] warn, See also: remark, protest, oppose, remind, Syn. ทัดทาน, เตือน, ท้วง, กล่าวเตือน, ติง, ทักท้วง, Example: หากนำหมอนมารองนั่ง ผู้ใหญ่เขาจะทักว่า ระวังก้นเป็นฝี, Thai definition: กล่าวเป็นเชิงเตือน
น่าสนใจ    [V] be interesting, See also: be remarkable, be concerned, Syn. น่ารู้, Ant. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
ยวด    [ADV] extremely, See also: greatly, supremely, remarkably, notably, Syn. เป็นที่สุด, อย่างยิ่ง, Example: ภาคเหนือตอนบนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสายสำคัญๆ
ปรารภ    [V] mention, See also: remark, state, begin, start, Syn. เอ่ย, เปรย, กล่าวถึง, เอ่ยถึง, Example: เขาปรารภถึงความสุรุ่ยสุร่ายของบุตรชายของเขา
กระแสรับสั่ง    [N] order (of king), See also: remarks of a king, royal command, instruction (of king), Syn. กระแสพระราชดำรัส, Example: ในหลวงทรงมีกระแสรับสั่งให้ทำเรือนขึ้น
ข้อติชม    [N] criticism, See also: comment, remark, Syn. คำติชม
ข้อน่าสังเกต    [N] observation, See also: note, remark, Syn. ข้อสังเกต, Example: การเลือกใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมต่างๆ นี้มีข้อน่าสังเกตอยู่หลายประการ, Count unit: ข้อ
ความน่าสนใจ    [N] interestedness, See also: remarkableness, noteworthiness, Syn. ความน่าดึงดูดใจ, Example: ละครเวทีมีความน่าสนใจอยู่ที่การเขียนบท
คำแถลง    [N] statement, See also: declaration, remark, assertion, Example: ฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำบอกเล่าหรือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ
จุดสนใจ    [N] attention, See also: interesting point, interesting remark, Example: อเมริกาทุ่มเทจุดสนใจมาให้เมืองไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ
ปากเปราะ    [ADJ] foot-in-mouth (e.g. remark), See also: say the wrong thing a the wrong time, Example: สิ่งที่ทำให้ฉันทนไม่ได้ก็คือมีเพื่อนร่วมงานปากเปราะนี่แหละ, Thai definition: พูดจาว่าคนง่ายๆ
ลักษณะเด่น    [N] dominant feature, See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature, Ant. ลักษณะด้อย, Count unit: ลักษณะ
ปากเปราะ    [ADJ] foot-in-mouth (e.g. remark), See also: say the wrong thing a the wrong time, Example: สิ่งที่ทำให้ฉันทนไม่ได้ก็คือมีเพื่อนร่วมงานปากเปราะนี่แหละ, Thai definition: พูดจาว่าคนง่ายๆ
ลักษณะเด่น    [N] dominant feature, See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature, Ant. ลักษณะด้อย, Count unit: ลักษณะ
โดดเด่น [ADJ] outstanding, See also: remarkable, distinguished, splendid, notable, marked, prominent, striking, Syn. สะดุดตา, เด่น, Example: หมู่บ้านหลายแห่งในภาคอีสานมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นจนเป็นที่เลื่องลือไปในที่ต่างๆ, Thai definition: เด่นมากกว่าสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
คำ-[pref.] (kham-) EN: words ; remarks : statements)   FR: actions orales ou écrites ; commentaires
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
คำพูด[n.] (khamphūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance   FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment   FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare   FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer
กระแสรับสั่ง[n.] (krasaērapsang) EN: order of king ; remarks of a king ; royal command; instruction of king   
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature   FR: trait dominant [m]
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B.   FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
น่าชม[v.] (nāchom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at   FR: être admirable ; être remarquable
น่าสนใจ[v.] (nāsonjai) EN: be interesting ; be remarkable ; be concerned   FR: être intéressant ; s' intéresser ; se sentir concerné
ผิดหูผิดตา[adv.] (phit hū phit tā) EN: noticeably ; markedly ; remarkably   
ผิดสังเกต[adv.] (phitsangkēt) EN: noticeably ; remarkably ; unusually   
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake   FR: se tromper ; commettre un impair
พลั้งปาก[v. exp.] (phlang pāk) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark   FR: faire un lapsus
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ;discuss ; chatter   FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūam) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms   FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks   FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
เปล่งวาจา[v. exp.] (pleng wājā) EN: open one's mouth ; say ; remark ; voice   
ปรารภ[v.] (prārop) EN: mention ; say ; remark ; express concern   
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor   FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
ว่า[v.] (wā) EN: say ; speak ; talk ; tell ; remark ; state   FR: dire ; parler ; remarquer que
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment   FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]
วลี[n.] (walī) EN: phrase ; group of words ; remark ; expression ; saying   FR: phrase [f] ; expression [f] ; formule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REMARK    R AH0 M AA1 R K
REMARK    R IY0 M AA1 R K
REMARKS    R IY0 M AA1 R K S
PREMARK    P R IY0 M AA1 R K
REMARKS    R AH0 M AA1 R K S
CAREMARK    K EH1 R M AA2 R K
REMARKET    R IY0 M AA1 R K AH0 T
REMARKED    R IY0 M AA1 R K T
REMARKED    R AH0 M AA1 R K T
PREMARKET    P R IY1 M AA1 R K AH0 T
REMARKING    R AH0 M AA1 R K IH0 NG
REMARKABLY    R IY0 M AA1 R K AH0 B L IY0
CAREMARK'S    K EH1 R M AA2 R K S
UNREMARKED    AH0 N R AH0 M AA1 R K T
REMARKETED    R IY0 M AA1 R K AH0 T AH0 D
REMARKABLE    R AH0 M AA1 R K AH0 B AH0 L
REMARKABLE    R IY0 M AA1 R K AH0 B AH0 L
REMARKABLY    R AH0 M AA1 R K AH0 B L IY0
REMARKETING    R IY0 M AA1 R K AH0 T IH0 NG
UNREMARKABLE    AH0 N R AH0 M AA1 R K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remark    (v) (r i1 m aa1 k)
remarks    (v) (r i1 m aa1 k s)
remarked    (v) (r i1 m aa1 k t)
remarking    (v) (r i1 m aa1 k i ng)
remarkable    (j) (r i1 m aa1 k @ b l)
remarkably    (a) (r i1 m aa1 k @ b l ii)
unremarkable    (j) (uh2 n r i m aa1 k @ b l)
unremarkably    (a) (uh2 n r i m aa1 k @ b l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbeachtlichunremarkable [Add to Longdo]
unmarkierbar {adv}unremarkably [Add to Longdo]
wegwerfend {adj} | wegwerfende Bemerkungdismissive | dismissive remark [Add to Longdo]
wert; würdig {adj} | bemerkenswert {adj} | erwähnenswert {adj}worthy | worthy of remark | worthy of mention [Add to Longdo]
Er nahm mich aufs Korn.He aimed his remarks at me. [Add to Longdo]
Bemerkung {f}; Anmerkung {f} | Bemerkungen {pl} | eine Bemerkung machen (über) | eine spitze Bemerkung | eine taktlose Bemerkung machenremark | remarks | to make a remark (at; about) | a pointed remark | to drop a brick [Add to Longdo]
Chauvinismus {m}; chauvinistische Äußerung {f}chauvinistic remark [Add to Longdo]
Fügung {f}; Zufall {m} | ein merkwürdiger Zufallcoincidence | a remarkable coincidence; a strange coincidence [Add to Longdo]
Kommentar {m}remark; commenting [Add to Longdo]
Merkwürdigkeit {f}remarkableness [Add to Longdo]
Randbemerkung {f} | Randbemerkungen {pl}marginal note; passing remark | marginalia [Add to Longdo]
Schlussbemerkung {f} | Schlussbemerkungen {pl}final remark | final remarks [Add to Longdo]
Schweinigelei {f}smutty remark; smutty joke [Add to Longdo]
Vorbemerkung {f}preliminary remark [Add to Longdo]
Zwischenbemerkung {f}; Randbemerkung {f}; Randvermerk {m}incidental remark [Add to Longdo]
beachtenswert; beachtlich {adj} | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable [Add to Longdo]
bemerken; anmerken (gegenüber)to remark (to) [Add to Longdo]
bemerkenswert; auffallend; ungewöhnlich {adj}remarkable [Add to Longdo]
bemerkenswert {adv}remarkably [Add to Longdo]
gewahr werdento remark [Add to Longdo]
merkendremarking [Add to Longdo]
merkteremarked [Add to Longdo]
merkwürdig; beachtenswertremarkable [Add to Longdo]
sich rassistisch äußernto make racist remarks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
ぐんと[, gunto] (adv) (on-mim) remarkably; noticeably [Add to Longdo]
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark) [Add to Longdo]
めっきり[, mekkiri] (adv) remarkably; (P) [Add to Longdo]
リマーク[, rima-ku] (n) remark [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] (n) (man of) great talent; remarkable man [Add to Longdo]
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
怪腕;快腕(iK)[かいわん, kaiwan] (n) remarkable ability; amazing ability [Add to Longdo]
概論[がいろん, gairon] (n,vs) introduction; outline; general remarks; (P) [Add to Longdo]
格段[かくだん, kakudan] (adj-na,adv,n) special; exceptional; remarkable; (P) [Add to Longdo]
奇効[きこう, kikou] (n) remarkable effect [Add to Longdo]
棄言葉[すてことば, sutekotoba] (n) sharp parting remark [Add to Longdo]
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire [Add to Longdo]
警句を吐く[けいくをはく, keikuwohaku] (exp,v5k) to make a witty remark; to come out with a bon mot [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character [Add to Longdo]
結語[けつご, ketsugo] (n) conclusion; concluding remarks [Add to Longdo]
見る可き成果[みるべきせいか, mirubekiseika] (n) noticeable (remarkable) result [Add to Longdo]
顕著[けんちょ, kencho] (adj-na,n) remarkable; striking; obvious; (P) [Add to Longdo]
[げん(P);こと, gen (P); koto] (n) word; remark; statement; (P) [Add to Longdo]
言い種;言種[いいぐさ, iigusa] (n) one's words or remarks; an excuse [Add to Longdo]
言い草;言草[いいぐさ, iigusa] (n) remarks; comments [Add to Longdo]
言説[げんせつ, gensetsu] (n,vs) remark; statement; discourse [Add to Longdo]
言葉(P);詞;辞[ことば(P);けとば(言葉)(ok), kotoba (P); ketoba ( kotoba )(ok)] (n) (1) language; dialect; (2) word; words; phrase; term; expression; remark; (3) speech; (manner of) speaking; (P) [Add to Longdo]
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container [Add to Longdo]
差し出口[さしでぐち, sashideguchi] (n) uncalled-for or impertinent remark [Add to Longdo]
差別発言[さべつはつげん, sabetsuhatsugen] (n) discriminatory remark; hate speech [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) address (e.g. opening or closing remarks); speech; words; (2) ci (Chinese literary form); (3) (See 詞・3) ancillary word [Add to Longdo]
捨て台詞;捨てゼリフ[すてぜりふ(捨て台詞);すてゼリフ(捨てゼリフ), sutezerifu ( sute serifu ); sute zerifu ( sute zerifu )] (n) sharp parting remark; parting threat [Add to Longdo]
灼たか;灼か[あらたか, arataka] (adj-na) (arch) clearly miraculous; remarkably miraculous [Add to Longdo]
寸言[すんげん, sungen] (n) pithy or short and witty remark; wisecrack [Add to Longdo]
寸鉄人を殺す[すんてつひとをころす, suntetsuhitowokorosu] (exp,v5s) to make a cutting remark; to kill someone with a short blade [Add to Longdo]
寸鉄人を刺す[すんてつひとをさす, suntetsuhitowosasu] (exp,v5s) to make a cutting remark; to stab someone with a short blade [Add to Longdo]
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique [Add to Longdo]
前言[ぜんげん, zengen] (n,vs) previous remarks [Add to Longdo]
前口上[まえこうじょう, maekoujou] (n) introductory remarks [Add to Longdo]
総説[そうせつ, sousetsu] (n,vs) review article; general remarks [Add to Longdo]
総論[そうろん, souron] (n) general remarks; (P) [Add to Longdo]
台詞;科白[せりふ;かはく(科白);セリフ, serifu ; kahaku ( serifu ); serifu] (n) speech; words; one's lines; remarks [Add to Longdo]
段違い[だんちがい, danchigai] (adj-na,n) wide difference; remarkable difference [Add to Longdo]
注釈[ちゅうしゃく, chuushaku] (n,vs) notes; comment; remark; annotation; (P) [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P) [Add to Longdo]
著しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly [Add to Longdo]
痛言[つうげん, tsuugen] (n,vs) cutting remark; biting (scathing, bitter) criticism; harsh words [Add to Longdo]
当て擦り;当てこすり[あてこすり, atekosuri] (n) snide remark; insinuation [Add to Longdo]
当て付け;当てつけ;当付(io)[あてつけ, atetsuke] (n) insinuation; innuendo; spiteful remark [Add to Longdo]
博聞強記[はくぶんきょうき, hakubunkyouki] (n,adj-no) widely-read with a remarkable retentive memory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不平常[bù píng cháng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ, ] remarkable; remarkably; unusual [Add to Longdo]
不简单[bù jiǎn dān, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] not simple; rather complicated; remarkable; marvelous [Add to Longdo]
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, ] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about [Add to Longdo]
乱说[luàn shuō, ㄌㄨㄢˋ ㄕㄨㄛ, / ] to make irresponsible remarks [Add to Longdo]
例言[lì yán, ㄌㄧˋ ㄧㄢˊ, ] introductory remarks [Add to Longdo]
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, / ] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks [Add to Longdo]
备中[bèi zhōng, ㄅㄟˋ ㄓㄨㄥ, / ] remarks [Add to Longdo]
备注[bèi zhù, ㄅㄟˋ ㄓㄨˋ, / ] remarks [Add to Longdo]
出色[chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ, ] remarkable; outstanding [Add to Longdo]
反话[fǎn huà, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] irony; ironic remark [Add to Longdo]
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks [Add to Longdo]
大显神通[dà xiǎn shén tōng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄊㄨㄥ, / ] (set phrase) to display one's remarkable skill or prowess, give full play to one's brilliant abilities [Add to Longdo]
套数[tào shù, ㄊㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] a song cycle in Chinese opera; fig. a series of tricks; polite remarks [Add to Longdo]
怪话[guài huà, ㄍㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] ridiculous talk; preposterous remark [Add to Longdo]
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] imitate to perfection; be remarkably true to life [Add to Longdo]
抛砖引玉[pāo zhuān yǐn yù, ㄆㄠ ㄓㄨㄢ ˇ ㄩˋ, / ] lit. to throw a brick to attract jade (成语 saw); fig. I offer a humble remark, please give us your valued opinion (e.g. commonplace remarks as a foreword to a distinguished speech) [Add to Longdo]
挖苦[wā ku, ㄨㄚ ㄎㄨ˙, ] speak sarcastically; make ironical remarks [Add to Longdo]
改口[gǎi kǒu, ㄍㄞˇ ㄎㄡˇ, ] to correct oneself; to withdraw or modify one's previous remark [Add to Longdo]
煞笔[shā bǐ, ㄕㄚ ㄅㄧˇ, / ] to stop one's pen; to break off writing; final remarks (at the end of a book or article) [Add to Longdo]
珠玉[zhū yù, ㄓㄨ ㄩˋ, ] pearls and jades; jewels; clever remark; beautiful writing; gems of wisdom; genius; outstanding person [Add to Longdo]
瑰宝[guī bǎo, ㄍㄨㄟ ㄅㄠˇ, / ] gem; treasure; fig. person of remarkable ability; genius [Add to Longdo]
异事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, / ] sth else; a separate matter; not the same thing; with different jobs (not colleagues); a remarkable thing; sth special; an odd thing; sth strange or incomprehensible [Add to Longdo]
石破天惊[shí pò tiān jīng, ㄕˊ ㄆㄛˋ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥ, / ] earth-shattering; breakthrough; remarkable and original work [Add to Longdo]
结束语[jié shù yǔ, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ ㄩˇ, / ] concluding remarks [Add to Longdo]
结语[jié yǔ, ㄐㄧㄝˊ ㄩˇ, / ] concluding remarks [Add to Longdo]
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate to perfection; be remarkably true to life [Add to Longdo]
翻嘴[fān zuǐ, ㄈㄢ ㄗㄨㄟˇ, ] to withdraw a remark; to quarrel [Add to Longdo]
脱口而出[tuō kǒu ér chū, ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ ㄦˊ ㄔㄨ, / ] to blurt out; to let slip (an indiscreet remark) [Add to Longdo]
致词[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, / ] to make a speech; to make some remarks [Add to Longdo]
评注[píng zhù, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, / ] annotate; annotation; commentary; remark [Add to Longdo]
语失[yǔ shī, ㄩˇ ㄕ, / ] indiscreet remark; indiscretion; slip of the tongue [Add to Longdo]
重话[zhòng huà, ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] embarassing remark; serious faux pas [Add to Longdo]
显著[xiǎn zhù, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˋ, / ] outstanding; notable; remarkable [Add to Longdo]
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, / ] enlightening remarks (honorific); brilliant views [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
注釈[ちゅうしゃく, chuushaku] comment, remark, annotation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remark \Re*mark"\ (r?-m?rk"), v. t. [imp. & p. p. {Remarked}
   (-m?rkt"); p. pr. & vb. n. {Remarking}.] [F. remarquer; pref.
   re- re- + marquer to mark, marque a mark, of German origin,
   akin to E. mark. See {Mark}, v. & n.]
   1. To mark in a notable manner; to distinquish clearly; to
    make noticeable or conspicuous; to piont out. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou art a man remarked to taste a mischief. --Ford.
    [1913 Webster]
 
       His manacles remark him; there he sits. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To take notice of, or to observe, mentally; as, to remark
    the manner of a speaker.
    [1913 Webster]
 
   3. To express in words or writing, as observed or noticed; to
    state; to say; -- often with a substantive clause; as, he
    remarked that it was time to go.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To observe; notice; heed; regard; note; say.
 
   Usage: {Remark}, {Observe}, {Notice}. To observe is to keep
      or hold a thing distinctly before the mind. To remark
      is simply to mark or take note of whatever may come
      up. To notice implies still less continuity of
      attention. When we turn from these mental states to
      the expression of them in language, we find the same
      distinction. An observation is properly the result of
      somewhat prolonged thought; a remark is usually
      suggested by some passing occurence; a notice is in
      most cases something cursory and short. This
      distinction is not always maintained as to remark and
      observe, which are often used interchangeably.
      "Observing men may form many judgments by the rules of
      similitude and proportion." --I. Watts. "He can not
      distinguish difficult and noble speculations from
      trifling and vulgar remarks." --Collier. "The thing to
      be regarded, in taking notice of a child's
      miscarriage, is what root it springs from." --Locke.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top