ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refreshments

R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refreshments-, *refreshments*, refreshment
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cristo Lemonade Company was scheduled to deliver some refreshments to Big Jim that afternoon.บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ มีกำหนดการส่งเครื่องดื่ม ให้ บิ๊กจิม ในบ่ายวันนั้น The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Al Rose was very generous, he provided some refreshments for this occasion out of his own pocket.อัล โรสใจดีมาก เขาจัดหาเครื่องดื่มมาให้ เพื่อโอกาสนี้ โดยควักกระเป๋าเอง ขอบคุณครับ There Will Be Blood (2007)
There's some refreshments over here if you want to partake.มีเครื่องดื่มวางอยู่ตรงนี้ ถ้าพวกนายอยากดื่ม Breakage (2009)
Mm. - I got refreshments for the ride.ฉันไปส่งเด็กใหม่มาน่ะ เฮ้ๆ เย้ Remains of the J (2009)
Thank you. No, dov, we're actually handing out refreshments to people who aren't smart enough to realize that they're thirsty.ไม่ โดฟ เราแค่มายืนแจกน้ำ Hot & Bothered (2010)
Oh, good, I don't really like refreshments with my theater.อ่อ ดีแล้ว เพราะผมไม่ต้องการ/Nเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อดูหนังชีวิตนี่หรอก While You Weren't Sleeping (2011)
I'm gonna go see if the lady would care for some refreshments or some sunscreen.ฉันจะออกไปดูสักหน่อย เผื่อว่าคุณผู้หญิงจะต้องการเครื่องดื่ม หรือว่าครีมกันแดด Suspicion (2011)
Yes? Bring some refreshments to my room.ต่อไปฉันคงไม่สั่งสปาเก็ตตี้อีก ต่อหน้าคนอื่น New Tales of the Gisaeng (2011)
There will be some light refreshments afterwards,หลังจากนั้น จะมีอาหารวางเสริฟ On My Way (2012)
The refreshments will be berries, meat and rainwater.ของว่างก็จะมี ลูกเบอร์รี่ เนื้อ กับน้ำฝน Prom-asaurus (2012)
Well, I'm glad to see you're enjoying the refreshments while you do it.ดีใจจังที่เห็นว่า เจ้าเพลิดเพลินกับเครื่องดื่ม ในขณะที่เจ้าบ่น Good Form (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRESHMENTS R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refreshments (n) rˈɪfrˈɛʃmənts (r i1 f r e1 sh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task [Add to Longdo]
粗菓[そか, soka] (n) (hum) refreshments (implied to be low-grade) [Add to Longdo]
茶菓[ちゃか;さか, chaka ; saka] (n) tea and cakes or sweets; refreshments [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top