ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mieten

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mieten-, *mieten*
Possible hiragana form: みえてん
German-Thai: Longdo Dictionary
mieten[มีท-เท่น] (vt) |mietete, hat gemietet| เช่า เช่น eine Wohnung mieten
untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mieten; pachten; vermieten | mietend; pachtend; vermietend | gemietet; gepachtet; vermietetto rent | renting | rented [Add to Longdo]
mieten; leihen; anstellen; einstellen | mietend | gemieted | mietet | mieteteto hire | hiring | hired | hires | hired [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  mieten /miːtən/
   hire; rent; to engage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top