ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intravenous injection

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intravenous injection-, *intravenous injection*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intravenous injection; intravenation; phleboclysisการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The victims died of cardiac arrest... caused by intravenous injection of potassium chloride.เหยื่อตายจากสถาวะหัวใจหยุดเต้น จากการที่โดนคนร้ายฉีดโปแตสเซียมคลอโรราย ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ Goth (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาฉีด[N] intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาฉีด[n.] (yāchīt) EN: intravenous drug ; intravenous injection ; injection   

Japanese-English: EDICT Dictionary
静注[じょうちゅう, jouchuu] (n) (abbr) intravenous injection; IV [Add to Longdo]
静脈注射[じょうみゃくちゅうしゃ, joumyakuchuusha] (n) intravenous injection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  intravenous injection
      n 1: an injection into a vein

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top