ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

improvisations

IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N Z   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improvisations-, *improvisations*, improvisation
CMU English Pronouncing Dictionary
IMPROVISATIONS IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improvisations (n) ˌɪmprəvaɪzˈɛɪʃənz (i2 m p r @ v ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Improvisationstalent {n}talent for improvisation [Add to Longdo]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top