ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hahn

HH AA1 N   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hahn-, *hahn*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got patients to check on, Erica Hahn to impress.ฉันต้องไปดูคนไข้ ให้,อีริก้า ฮานน์ ประทับใจ Kung Fu Fighting (2007)
Erica Hahn-- first day.อีริก้า ฮานน์ วันแรก Kung Fu Fighting (2007)
Derek Shepherd, you know Erica Hahn.เดเร็ค เชพเพิร์ด,รู้จักอีริก้า ฮานน์ไหม๊ Kung Fu Fighting (2007)
And this is dr. Mark Sloan, head of plastics. Erica Hahn.และนี่ก็ดร.มาร์ค สโลน,หัวหน้า ศัลยกรรมพลาสติก,อีริก้า ฮานน์ Kung Fu Fighting (2007)
This is it- - Hahn is in the hospital, freakin' Izzie is on her service again.นั่นมัน ฮานน์ ในโรงพยาบาล อยากจะบ้า อิซซี่ก็ให้ความสะดวกตามเคย Kung Fu Fighting (2007)
If it makes you feel any better, dr. Hahn has done this procedure hundreds of times.ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น,ดร.ฮานน์ ใกล้จะเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว Kung Fu Fighting (2007)
Yeah, forget it. I'm not giving up Hahn's service.ใช่,ช่างมันเถอะ,ฉันไม่ ต้องการเป็นคนบริการให้ฮานน์อีกแล้ว Kung Fu Fighting (2007)
I like this patient, I like Hahn, and I like cardio.ฉันชอบคนไข้,ฉันชอบฮานน์,และฉันชอบหัวใจ Kung Fu Fighting (2007)
Hahn. Sc's coming up.ผลสแกนกำลังขึ้นมา Kung Fu Fighting (2007)
Dr. Hahn, I know how you can do the surgery on the patient who is allergic to anesthesia.ดร.ฮานน์ ฉันรู้วิธีผ่าตัดกับคนไข้ ที่เป็นภูมิแพ้อาการชา Kung Fu Fighting (2007)
Dr. Hahn.ดร.ฮานน์ Kung Fu Fighting (2007)
- I'm sorry, Dr. Hahn, but she wanted to see her husband.ฉันขอโทษ,คุณหมอฮาน,แต่เขาต้องการพบสามีเขา. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮาห์เนียม[N] hahnium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 105 สัญลักษณ์ Ha เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAHN    HH AA1 N
HAHNE    HH EY1 N
HAHNER    HH AA1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hahn    (n) hˈæn (h a1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hähnchen(n) |das, pl. Hähnchen| ไก่, See also: das Huhn

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hahn {m}; Gockel {m} (männlicher Vogel) [ornith.] | Hähne {pl} | der Hahn im Korbecock | cocks | the cock of the walk [Add to Longdo]
Hahn {m}; männliches Haushuhn [ornith.]rooster [Add to Longdo]
Hahn {m} | Hähne {pl}chanticleer | chanticleers [Add to Longdo]
Hahn {m} [techn.]plug valve; valve [Add to Longdo]
Hahn {m}; Zapfhahn {m} | Hähne {pl}; Zapfhähne {pl}spigot | spigots [Add to Longdo]
Hahn {m} (Wasser-; Gas-); Wasserleitung {f}tap [Br.] [Add to Longdo]
Hahnenfuß {m}; Krähenfuß {m}crowfoot [Add to Longdo]
Hahnenfußgewächs {n}ranunculus; buttercup [Add to Longdo]
Hahnenfußschlüssel {m}crowfoot wrench [Add to Longdo]
Hahnenkampf {m} | Hahnenkämpfe {pl}cockfight; cockfighting | cockfights [Add to Longdo]
Hahnenschrei {m}cock crow [Add to Longdo]
Hahnenschrei {m}cockcrow [Add to Longdo]
Hahnrei {m}; betrogener Ehemann | zum Hahnrei machen [obs.]; (Ehepartner) betrügencuckold | to cuckold [Add to Longdo]
Hahnschlüssel {m}plug key [Add to Longdo]
Hahnenschwanztyrann {m} [ornith.]Cock-tailed Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鶏頭[けいとう, keitou] Hahnenkamm (Name einer Blume) [Add to Longdo]
鶏鳴[けいめい, keimei] Hahnenschrei, Morgendaemmerung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hahn
   n 1: German chemist who was co-discoverer with Lise Meitner of
      nuclear fission (1879-1968) [syn: {Hahn}, {Otto Hahn}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Hahn /haːn/ 
  chanticleer; cock; rooster; spigot

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top