ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foulmouthed

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foulmouthed-, *foulmouthed*, foulmouth, foulmouthe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.

Japanese-English: EDICT Dictionary
口の悪い[くちのわるい, kuchinowarui] (adj-i) (See 口が悪い) sarcastic; foulmouthed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foul-mouthed \Foul"-mouthed`\, a.
   Using language scurrilous, opprobrious, obscene, or profane;
   abusive; as, noisy foul-mouthed women all shouting at once.
 
   Syn: foul-spoken.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        So foul-mouthed a witness never appeared in any
        cause.               --Addison.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

foulmouthed

 


  

 
foulmouthed
 • adj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top