ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disables

D IH0 S EY1 B AH0 L Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disables-, *disables*, disable
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A single wrong entry disables the system.กดผิดเพียงตัวเดียวระบบปิดตัวทันที The Da Vinci Code (2006)
Disables the Surries instantly.เซอโรเกท จะหยุดการทำงานทันที Surrogates (2009)
If I set off the EMP, it disables the building and we walk out of here.ผมกำลังตั้งค่าเครื่องEMP มันจะหยุดทุกอย่างตึกนี้ และเราก้จะออกไปจากนี่ได้ Chuck Versus the Anniversary (2010)
A complex Kernel-mode rootkit that disables secure subsystems through compromised applets, and I'm sure I don't need to explain to you how dangerous that could be if the update were not installed.เป็นไวรัสจำพวก Kernel-mode rootkit เเบบซับซ้อนซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ด้วยระบบธรรมดาๆ ในระหว่างที่มันกำลังทำอันตรายกับข่ายงานเเอปเปิ้ลทอล์ค ผมมั่นใจว่าคงไม่ต้อง อธิบายกับคุณเเล้วมั้งว่ามันจะอันตรายขนาดไหน Trojan Horse (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISABLES D IH0 S EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disables (v) dˈɪsˈɛɪblz (d i1 s ei1 b l z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top