ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deicide

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deicide-, *deicide*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deicide(ดี'อิไซดฺ) n. คนที่ฆ่าพระเจ้า,คนฆ่าเทวดา, See also: deicidal adj. ดูdeicide

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deicide \De"i*cide\, n. [L. deicida a deicide (in sense 2); deus
   god + c[ae]dere to cut, kill: cf. F. d['e]icide.]
   1. The act of killing a being of a divine nature;
    particularly, the putting to death of Jesus Christ. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Earth profaned, yet blessed, with deicide. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. One concerned in putting Christ to death.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

deicide

 


  

 
deicide
 • (ดี'อิไซดฺ) n. คนที่ฆ่าพระเจ้า,คนฆ่าเทวดา ###SW. deicidal adj. ดูdeicide [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top