ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cunnilingu

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cunnilingu-, *cunnilingu*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunnilingus(คันนะลิง'กัส) n. การกระตุ้นอวัยวะเพศของ สตรีด้วยปากและลิ้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cunnilingusคันนิลิงกัส,การเลียอวัยวะเพศเมีย [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUNNILINGUS    K AH2 N AH0 L IH1 NG G AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舔阴[tiǎn yīn, ㄊㄧㄢˇ ㄧㄣ, / ] cunnilingus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cunnilingus {m}cunnilingus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クンニ[, kunni] (n) (abbr) (See クンニリングス) cunnilingus [Add to Longdo]
クンニリングス[, kunniringusu] (n) cunnilingus [Add to Longdo]
ハーモニカ[, ha-monika] (n) (1) harmonica; mouth organ; (2) (X) cunnilingus; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top