ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chuck in

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chuck in-, *chuck in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chuck in[PHRV] โยนเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยนเข้า, ขว้างเข้าไป, Syn. fling in, pitch in, throw in, toss in
chuck in[PHRV] หยุดทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เลิกทำ, Syn. give up
chuck in the towel[IDM] ยอมแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
chuck in one's hand[IDM] เลิกเล่นไพ่, Syn. fling in, throw in
chuck in one's hand[IDM] ยอมแพ้, Syn. fling in, throw in
chuck in one's cards[IDM] เลิกเล่นไพ่, Syn. fling in, throw in
chuck in one's cards[IDM] ยอมแพ้, Syn. fling in, throw in

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna blast the door open, are you're gonna kill Chuck in the process.คุณอยากจะระเบิดประตู หรือคุณอยากจะฆ่าชัคกันแน่ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
- Miss blair, I defriend mr. Chuck in facebook and in life.คุณแบลร์คะ ฉันลบชื่อคุณชัคออก ทั้งเฟซบุค และชีวิตจริงของฉันแล้วค่ะ Last Tango, Then Paris (2010)
- If not going means never having chuck in your life again,ถ้าคุณไม่ไป หมายถึงคุณไม่ต้องการคุณชัคในชีวิตแล้วล่ะก็ Last Tango, Then Paris (2010)
Uh-oh. Mr. Chuck in dream again?หืม ชัคอยู่ในความฝันอีกแล้ว The Big Sleep No More (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top