ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burn in

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burn in-, *burn in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burn into[PHRV] ประทับตราบนตัวสัตว์ด้วยที่ประทับตราซึ่งเผาไหม้ให้ร้อน
burn into[PHRV] ฝังแน่น, See also: ติดแน่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you burn in hell, Dixon.ฉันหวังว่าคุณเผาไหม้ในนรก Dixon In the Name of the Father (1993)
I will burn in hell. So will you.เราจะตกนรกหมกไหม้ The Man in the Iron Mask (1998)
You will burn in hell.เจ้าจะตกนรก The Man in the Iron Mask (1998)
Why don't you burn in hell?แล้วทำไมมึงไม่ตายห่าในนรกไปเลยล่ะ Death Has a Shadow (1999)
"A fire is kindled in my anger, and shall burn into the lowest hell."Deuteronomy."เพราะมีไฟก่อขึ้นด้วยเหตุความกริ้วของเรานั้น /Nไฟก็ไหม้ลุกลามไปจนถึงก้นลึกของนรก" หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ Compulsion (2005)
The fuel will still be pumped in at a high pressure and it'll burn in the chamber create the same exhaust gases as the high-grade rocket fuel.เชื้อเพลิงจะยังคงถูกสูบ ด้วยความดันสูง... ...แล้วไปเผาผลาญอยู่ภายใน... ...สร้างสิ่งที่เหมือนไอเสีย ให้เป็นเชื้อเพลิงของจรวดชั้นดี The Astronaut Farmer (2006)
- And you'll burn in hell.- และนายก็จะตกนรก Left Turn Ahead (2007)
Full-thickness burn injuries.แผลไฟไหม้เต็มไปหมด Won't Get Fueled Again (2008)
Philly's gonna burn in flames of damnationฟิลาเดลเฟียกำลังถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
Philly's gonna burn in flames of damnationฟิลาเดลเฟียกำลังถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
What do you burn in those chimneys?นายเผาอะไรในปล่องไฟนั่นเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
And forever will burn in hell.เขาจะตกนรกหมกไหม้ชั่วนิรันดร์ Drag Me to Hell (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
香を焚く[こうをたく, kouwotaku] (exp,v5k) to cense; to burn incense [Add to Longdo]
焼付ける;焼き付ける;焼きつける[やきつける, yakitsukeru] (v1,vt) to bake; to plate; to print; to burn or bake into; to burn into one's memory [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top