ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amos

EY1 M AH0 S   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amos-, *amos*, amo
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amos(เอ' มอส) n. ผู้เผยแพร่ศาสนา, บทหนังสือในพระคัมภีร์ (a minor Prophet)
cramosie(แครม'ออยซี่) n. ผ้าสีแดงเข้ม,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amositeเอโมไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amoss Signการตรวจหลังโดยให้ผู้ป่วยใช้มือ 2 ข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do you want that shake, Martin and Lewis, or Amos 'n Andy?วิธีที่คุณต้องการสั่นที่มาร์ตินและลูอิสหรือเอมัสจระเข้แอนดี้? Pulp Fiction (1994)
This's Amos gave to everyone...นี่แหละที่อามอสได้ให้กับทุกคน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
SUBURBS, LAS VEGAS, NEVADA amos bronson alcott said,เอมอส บรอนสัน แอ็ทคอท กล่าวไว้ว่า The Instincts (2008)
Did I miss Amos 'N Andy?ผมอดดู เอโมส กับ แอนดี้ หรือเปล่าครับ Changeling (2008)
Your brother, Amos, has a temper, doesn't he?พี่ชายของคุณ เอมอส เป็นคนใช้อารมณ์ ใช่รึเปล่า? The Plain in the Prodigy (2009)
I shared my fears with my brother, Amos.ฉันเล่าความกลัวนี้กับพี่ชายฉัน เอมอส The Plain in the Prodigy (2009)
But I don't think Amos believed me.แต่ฉันไม่คิดว่าเอมอสจะเชื่อฉัน The Plain in the Prodigy (2009)
Amos told me that I should try to forget about Levi.เอมอสบอกฉันว่า ฉันควรลืมเรื่องลีวาย The Plain in the Prodigy (2009)
That's just what Amos said.-ตอนนั้นเอมอสก็พูดอย่างงี้ Rango (2011)
Amos?เอมอสใครเหรอ? Rango (2011)
- Super. Thanks a bunch, Amos.- ขอบคุณมากๆ เอมัส Bad Teacher (2011)
I'm gonna tell them that you like cruising Tori Amos concerts, selling Special K to little weepy college girls.ฉันจะบอกพวกเขาว่าคุณต้องการ ล่องเรือชมการแสดงคอนเสิร์ตของเอมัส Tori ขาย K พิเศษเล็ก ๆ น้อย ๆ สาววิทยาลัยแง. 2 Guns (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMOS    EY1 M AH0 S
AMOSS    AH0 M AO1 S
AMOS'S    EY1 M AH0 S IH0 Z
AMOSKEAG    AE1 M AH0 S K EY2 G
AMOSKEAG'S    AE1 M AH0 S K EY2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Amos    (n) ˈɛɪməs (ei1 m @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かもしれん[, kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
そうかもしれない;そうかもしれません[, soukamoshirenai ; soukamoshiremasen] (exp) you could say that [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
もさもさ;モサモサ[, mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイナモザイク[だいなもざいく, dainamozaiku] DynaMosaic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Amos
   n 1: a Hebrew shepherd and minor prophet
   2: an Old Testament book telling Amos's prophecies [syn: {Amos},
     {Book of Amos}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AMOS
     Alpha Microsystems Operating System (OS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top