ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abbauen

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abbauen-, *abbauen*
Possible hiragana form: あっばうえん
German-Thai: Longdo Dictionary
abbauen(vi) |baute ab, hat abgebaut| รื้อถอน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abbauen; demontieren; ausräumen | abbauend; demontierend; ausräumend | abgebaut; demontiert; ausgeräumtto dismantle | dismantling | dismantled [Add to Longdo]
abbauento take down [Add to Longdo]
abbauento remove [Add to Longdo]
abbauen; fördern; schürfen; graben (Bergbau)to mine [Add to Longdo]
abbauen; abschwächento relieve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  abbauen /apbauən/
   to abolish; to dismantle

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top