ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uh, they

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uh, they-, *uh, they*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, look, uh, they have people who will walk your dog for you.ฟังนะ ที่นี่มีคนพาสุนัขคุณเดินไป Maid in Manhattan (2002)
Is this really happening? I heard a theory that, uh, they don't like places near water.มันเกิดขึ้นจริงๆเหรอ พ่อได้ยินทฤษฎีใหม่ Signs (2002)
You know, they, uh, they dubbed Mussolini a savior.You know, they, uh, they dubbed mussolinia savior. Crusade (2004)
Uh, they kind of spotted me. Go find dad.เอ่อ, เป้าของฉัน หาพ่อให้เจอ Pilot (2005)
Uh, they help fight off bacteria and germs in the body.เอ่อ มันช่วยกัน แบคทีเรียกับเชื้อโรคในร่างกาย Cashback (2006)
But, uh, they got your printsแต่ เอ่อ พวกเขาได้ลายนิ้วมือคุณ The Usual Suspects (2006)
...and uh, they treat me as their king and put me in a hot tub....และเอ่อ พวกเขาปฏิบัติต่อฉัน อย่างกับราชา พาฉันแช่อ่างน้ำร้อน Surf's Up (2007)
The woman at the Laundromat says that, uh, they have a crashed flying saucer up there with frozen alien bodies.ผู้หญิงที่ร้านซักรีดบอกว่าทหารบนนั้นน่ะ เจอยานอวกาศแล้วก็แช่แข็ง ศพมนุษย์ต่างดาวเอาไว้ด้วย The Mist (2007)
They, uh, they know we're breaking out this afternoon.พวกเขา... เอ่อ.. พวกเขารู้ว่าพวกนายจะแหกคุกบ่ายนี้ Photo Finish (2007)
You know, uh, they do this killer thanksgiving buffet here.คุณรู้ไหม เค้ามีอาหารบุฟเฟ่ในวันขอบคุณพระเจ้าที่นี่ Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Yeah, but they, uh, they hit at 8:50 in the morning with a series of coordinated blasts aimed at London's transportation system, and this cell targeted a lone SUV, where the only people on the street are 2 federal agents.ใช่ แต่พวกนั้นลงมือเวลาเช้า 8: 50 ด้วยการระเบิดอย่างต่อเนื่อง พุ่งเป้าไปที่ระบบขนส่งลอนดอน Mayhem (2008)
Uh, they wanted to see if I was okay.พ่อมาดูว่าฉันปลอดภัยมั้ยค่ะ The Dark Night (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top