ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

u-bahn

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -u-bahn-, *u-bahn*
German-Thai: Longdo Dictionary
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
U-Bahn {f}underground [Br.]; subway [Am.]; tube (London) [Add to Longdo]
U-Bahnhof {m}; U-Bahn-Station {f}underground station [Br.]; subway station [Am.]; tube station (London) [Add to Longdo]
U-Bahn : Untergrundbahnunderground, subway [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地下鉄[ちかてつ, chikatetsu] U-Bahn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  U-Bahn /uːbaːn/ 
   subway [Am.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top