ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

this is madness.

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -this is madness.-, *this is madness.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is madness.บ้าบอสิ้นดี Allen (2005)
- This is madness. - This is politics.นี่มันบ้าชัด ๆ การเมืองก็แบบนี้แหล่ะ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
- This is madness.- นี่มันบ้าชัดๆ Frontier(s) (2007)
This is madness.ไม่ ไม่อ่ะ นี่มันบ้าชัดๆ Lancelot (2008)
This is madness. You condemn a man with no proof!พระองค์บ้าไปแล้ว ทรงกล่าวหาคนโดยไม่มีหลักฐาน To Kill the King (2008)
This is madness.นี้จะบ้า Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Will, this is madness.วิล นี่มันบ้าชัดๆ Saw VI (2009)
This is madness.เธอไปโดนกักตัวลงโทษมาแล้ว ก็จบ นี่มันบ้าชัดๆ Carrnal Knowledge (2009)
This is madness.นี่มันบ้ามาก The Once and Future Queen (2009)
This is madness. This isn't our custom.นี้มันบ้าบอ นี้ไม่ใช่ธรรมเนียมเรา Alpha and Omega (2010)
This is madness.นี้มันเสียสติกันไปแล้ว The Tears of Uther Pendragon (2010)
This is madness. lt's madness.นี่มันเพี้ยนไปแล้ว บ้าชัดๆ Letters to Juliet (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top