ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oh, i

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oh, i-, *oh, i*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I thought I'd lost it.โอ้ฉันคิดว่าฉันสูญเสียมันไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I feel strange.โอ้ฉันรู้สึกแปลก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I do hope you're not injured.โอ้ฉันหวังว่าคุณจะไม่ได้รับ บาดเจ็บ Pinocchio (1940)
Oh, I think it's swell!โอ้ฉันคิดว่ามันบวม! Pinocchio (1940)
Oh, I didn't know it had been changed. I hope you haven't been to too much trouble.โอ้ ฉันไม่ทราบว่ามันเปลี่ยนไป หวังว่าคงไม่ได้ทําให้คุณยุ่งยากมากนัก Rebecca (1940)
Oh, I see. And you didn't come till after that?งั้นคุณก็มาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นสินะคะ Rebecca (1940)
Oh, I mean...โอ้ ฉันหมายถึง-- Rebecca (1940)
Oh, I liked her very much, but she kept saying that I was quite different from what she expected.- ฉันชอบหล่อนมากเลยค่ะ แต่หล่อนเอาแต่พูดว่า ฉันไม่เหมือนอย่างที่หล่อนคาดไว้ Rebecca (1940)
Oh, I don't know. I just wondered.- ไม่มีอะไรค่ะ แค่สงสัยเฉยๆ Rebecca (1940)
Oh, I can't bear to see you like this because I love you so much.ฉันทนเห็นคุณเป็นเเบบนี้ไม่ได้ เพราะว่าฉันรักคุณมาก Rebecca (1940)
Oh, I see. Dear, oh, dear. I'm sorry.อ๋อ เข้าใจแล้ว ที่รักๆ ผมขอโทษด้วยนะ Rebecca (1940)
Oh, I like that.ฉันชอบอันนั้น Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oh, iHuh? Oh, I'm sorry.
oh, iOh, I can hear you clearly.
oh, iOh, I didn't know it was that close.
oh, iOh, I didn't like the ending.
oh, iOh, I don't know if I agree with you.
oh, iOh, I do wish I could go to France.
oh, iOh, I have a good idea.
oh, iOh, I haven't decided what I'm going to do yet.
oh, iOh, I'll probably just stay home.
oh, iOh, I lost the data!
oh, iOh, I'm just going to take it easy.
oh, iOh, I'm late. I should be going now.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ach so, ich verstehe!Oh, I see! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top