ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ich bin unter druck.

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ich bin unter druck.-, *ich bin unter druck.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ich bin unter druck. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ich bin unter druck.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm under such terrible pressure.Ich bin unter Druck. Gremlins (1984)
I'm under such terrible pressure.Ich bin unter Druck. Gremlins (1984)
- I'm fraught.- Ich bin unter Druck. Happy Trails (1998)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top