ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

improvisational

IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N AH0 L   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improvisational-, *improvisational*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our life is like this improvisational game.ชีวิตเราเหมือนเกมเล่นสมมติ Collateral Beauty (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPROVISATIONAL IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプロ[, inpuro] (n) (1) (abbr) (See インプロビゼーション) improvisation; (2) improvisational theatre [Add to Longdo]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top