ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get in!

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get in!-, *get in!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get in!ขึ้นมา! Logorama (2009)
I got to get in! My pal's in there!เพื่อนของฉันในที่ นั่น! Pinocchio (1940)
Just take my word for it, get in!เพียงแค่ใช้คำของฉันมันจะ ได้รับใน! Mad Max (1979)
Get in, get in!รีบขึ้นไปเลย! Day of the Dead (1985)
Jack, go help Tik-Tok get aboard. Billina, get in!แจ็ค ไปช่วยติ๊ก-ต๊อกเข็นที บิลลิน่า ขึ้นมาเร็ว! Return to Oz (1985)
Get in!ขึ้นรถ! Night of the Living Dead (1990)
Get in!เข้ามา! Basic Instinct (1992)
He speaks to 20 million people and he can't get in!ตลกรึ เขามีแฟนตั้ง 20 ล้าน แต่เข้ามาที่นี่ไม่ได้ The Bodyguard (1992)
Come on, come on. Get in!ไป ไป เข้าไป! Cool Runnings (1993)
Get in!เข้าไป! Cool Runnings (1993)
Get in!เข้าไป! Cool Runnings (1993)
Quick, girls, get in!ไปเร็ว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top