ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chinese characters

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chinese characters-, *chinese characters*, chinese character
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chinese charactersตัวอักษรจีน [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリグラフィー[, karigurafi-] (n) (esp. calligraphy not based on Chinese characters) (See 書道) calligraphy [Add to Longdo]
永字八法[えいじはっぽう, eijihappou] (n) the eight basic brush strokes in writing Chinese characters [Add to Longdo]
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children) [Add to Longdo]
漢越音[かんえつおん, kan'etsuon] (n) Vietnamese reading (of Chinese characters) [Add to Longdo]
漢音[かんおん, kan'on] (n) Han reading of Chinese characters [Add to Longdo]
漢字[かんじ, kanji] (n) Chinese characters; kanji; (P) [Add to Longdo]
漢字制限論[かんじせいげんろん, kanjiseigenron] (n) the question of limiting the use of Chinese characters [Add to Longdo]
漢字文化圏[かんじぶんかけん, kanjibunkaken] (n) countries which use Chinese characters [Add to Longdo]
漢数字[かんすうじ, kansuuji] (n) Chinese characters which express numbers [Add to Longdo]
呉音[ごおん, goon] (n) Wu-dynasty reading of Chinese characters [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top