ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

borell

B AO1 R AH0 L   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borell-, *borell*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice hair, Borelli.ทรงผมเก๋ดีนี่ โบเรลลี่ ฉันว่าวงบอยส์ทาวน์ Left Turn Ahead (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
BORELL    B AO1 R AH0 L
BORELLA    B AO0 R EH1 L AH0
BORELLI    B AO0 R EH1 L IY0
BORELLO    B AO0 R EH1 L OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
川端諸子[かわばたもろこ;カワバタモロコ, kawabatamoroko ; kawabatamoroko] (n) (uk) golden venus chub (Hemigrammocypris rasborella) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top