ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

are you jealous

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -are you jealous-, *are you jealous*, are you jealou
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Han-kyung, are you jealous right now?ฮันคยอง เธอหึงแล้วใช่ไม๊ Romance of Their Own (2004)
Are You Jealous You Didn'T Get To Sleep With Him First?เธออิจฉาเหรอ? ที่ไม่ได้นอนกับเขาเป็นคนแรกน่ะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
- Are you jealous of Scotty Lynch?- นายหึงScotty Lynchเหรอ? ? Zombieland (2009)
- What, are you jealous of the kid? - Are you?ทำไมนายอิจฉาเด็กนั่นเหรอ / แล้วนายล่ะ Jump the Shark (2009)
Why are you jealous of the man after you?ทำไมคุณถึงมาอิจฉาคนที่มาทีหลังคุณล่ะ Cyrano Agency (2010)
Are you jealous right now?คุณหึงเหรอ Episode #1.12 (2010)
Are you jealous now?คุณกำลังอิจฉาอยู่ใช่มั้ย Episode #1.12 (2010)
Yeah. Why? Are you jealous or something?ใช่ ทำไมละ หรือว่าคุณอิจฉา Bring It On (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top