ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advertising copy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertising copy-, *advertising copy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา advertising copy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *advertising copy*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertising copyข้อความโฆษณา [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广 / ] advertising copywriter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigentext {m}advertising copy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top