ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acrylamides

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acrylamides-, *acrylamides*, acrylamide
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา acrylamides มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *acrylamides*)
English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrophoresis, Polyacrylamide gel ; Polyacrylamide gel electrophoresisโพลีอคริย์ลาไมด์ เจล อิเล็กโตรฟอเรซิส [TU Subject Heading]
Acrylamidesอะคริย์ลาไมด์; อะคริลาไมด์, สาร [การแพทย์]
Electrophoresis, Polyacrylamide Gelอิเล็กโตรฟอเรซิสโปลีย์อครีย์ลาไมด์เจล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I used to be, but then I learned hot roasted coffee beans contain cancer-causing levels of acrylamide.Nun, ich war mal, aber dann erfuhr ich, dass heiße geröstete Kaffeebohnen - Krebs verursachendes Acrylamid enthalten. Untouchable (2017)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクリルアミド[, akuriruamido] (n) acrylamide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top