ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-so it

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: so it, -so it-, *so it*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
so itA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
so itAll things considered, it's set up so it isn't possible to win.
so itAnd so it seems she tried phoning but it's who was on the other end of that phone that was the problem.
so itAn infant is not capable of speaking, so it just screams until it gets what it wants.
so itAs the summer has come, so it will go.
so itBe sure to simmer on a low heat so it doesn't boil.
so itChew your food well so it can be digested properly.
so itDelivery of the materials took two whole months so it will be late for the 12th of December.
so itDone! Now I just have to set it to simmer so it doesn't boil before everybody comes.
so itI forgot to wind my watch up, so it stopped.
so itI have one textbook for each class that I have this term, so it is very heavy.
so itI have ulcers in my mouth so it's very painful when I eat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นปะไร[INT] so it is, See also: There you are, Example: นั่นปะไร บอกแล้วไม่เชื่อว่าทั้งสองคนอยู่กันได้ไม่ยืด, Thai definition: เป็นคำกล่าวแสดงว่าเป็นอย่างที่พูดไว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top