ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-proclamations-

P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: proclamations, *proclamations*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all your proclamations about what a model prisoner you were going to be, you had to try to escape.หลังจากคำให้การของแก เกี่ยวกับนายแบบขี้คุก ที่แกอยากจะเป็น แกเลยจำเป็นต้องหนี Keep This Party Going (2009)
From now, you're free to make whatever wild proclamations you want to about a profile.จากนี้ไป คุณกธสามารถทำข้อมูลได้อย่างอิสระ จะบ้าบอแค่ไหนก็ได้ Episode #1.6 (2009)
Making promises and proclamations to all of usให้สัญญาและป่าวประกาศไว้ ต่อหน้าพวกเรา บนความรู้สึก Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCLAMATIONS P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proclamations (n) prˌɒkləmˈɛɪʃənz (p r o2 k l @ m ei1 sh @ n z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top