ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-i forgot.-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i forgot., *i forgot.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, of course, I forgot. You don't, do you? You must.อ้อ ลืมไป คุณขี่ไม่เป็นนี่ แต่คุณต้องขี่ให้เป็นนะ ที่นี่ไม่มีอะไรทำหรอก Rebecca (1940)
- I forgot. He's right.- ฉันลืม เขาเป็นคนที่เหมาะสม 12 Angry Men (1957)
Slow down, I forgot. I thought it was next week.ใจเย็น,ฉันลืม ฉันคิดว่าอาทิตย์หน้า Goodfellas (1990)
I forgot. I didn't even get the night off.ลืมไปเลย ฉันคิดว่าคืนนี้จะออกไปไหน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I forgot. You all can't readโอ้ ลืมไป พวกแกอ่านไม่ออก The Legend of 1900 (1998)
I forgot. We'll start now.ผมลืมไปเสียสนิทเลย เราเริ่มกันเลยแล้วกัน Autumn in My Heart (2000)
Oh, I forgot. Everybody, come on.อ้อ ลืมไป Robots (2005)
I forgot. No radio.ฉันลืม ห้ามเปิดวิทยุ Scan (2006)
I FORGOT. THE DOCTOR CALLED. I CAN WALK!ฉันลืมไป หมอโทรมา ให้ฉันเดินได้แล้ว Betty's Wait Problem (2007)
I forgot. We're at $46,000.ลืมไป เรามี 46,000 ดอลลาร์ Bad Day at Black Rock (2007)
Oh, I forgot. uh, Tim has some questions about the taxes.ทิมมีคำถามเกี่ยวกับภาษีน่ะ Sunday (2008)
Oh, no, wait, I forgot. You're a fucking tree trimmer.ไม่สิ เดี๋ยว ลืมไป นายมันก็แค่คนตัดแต่งต้นไม้ About Last Night (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top