ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-门没锁-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 门没锁, *门没锁*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A cop doing his rounds found the back door unlocked.[CN] 警察巡逻的时候发现后门没锁 A cop doing his rounds found the back door unlocked. Victim (1961)
We'd better leave separately. Okay. Room 604.[CN] 好的,604号房,门没锁 我穿衣服时,取出马儿里面的东西 The Lineup (1958)
It's open.[CN] 门没锁 The Prowler (1951)
The door wasn't locked.[CN] 门没锁 Spur der Steine (1966)
The gate isn't locked.[CN] 门没锁 Playing with Fire (1975)
- Is it open?[CN] 门没锁 Bullitt (1968)
- lt was open. Here?[CN] -门没锁,这里吗? Last Tango in Paris (1972)
It's open.[CN] 门没锁 Pocketful of Miracles (1961)
Let yourself in, it's not locked. I won't be a moment.[CN] 自己进来 门没锁 我一直都在 Night Creatures (1962)
Your door was unlocked.[CN] 门没锁 The Bad and the Beautiful (1952)
The door is unlocked.[CN] 门没锁. Jet Pilot (1957)
The door's unlocked.[CN] 门没锁 Rio Bravo (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top