ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-接着还巨细靡遗地写了我至 [...] 当时的交往对象与交友关系-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 接着还巨细靡遗地写了我至今 [...] 当时的交往对象与交友关系, *接着还巨细靡遗地写了我至今 [...] 当时的交往对象与交友关系*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I was so ignorant,[CN] 接着还巨细靡遗地写了我至今的经历 出生地、毕业的学校 包含打工在内的工作经历 当时的交往对象与交友关系 Disbanded (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-接着 (jiē zhe) (hái)巨细靡遗 ()地写 () (le) ()至今 (zhì jīn) (de)经历 (jīng lì) 出生地 (chū shēng dì) ()毕业 (bì yè) (de)学校 (xué xiào) 包含 (bāo hán)打工 (dǎ gōng)在内 (zài nèi) (de)工作 (gōng zuò)经历 (jīng lì) 当时 (dāng shí) (de)交往 (jiāo wǎng)对象 (duì xiàng) ()交友 (jiāo yǒu)关系 (guān xì)-

 


  

 
接着
 • (せっちゃく) (n,vs) fastening with glue; (P) [EDICT]
 • (jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙) to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn [CE-DICT-Simplified]
 • (hái, ㄏㄞˊ) also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet [CE-DICT-Simplified]
 • (huán, ㄏㄨㄢˊ) pay back; return; surname Huan [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
至今
 • (zhì jīn, ㄓˋ ㄐㄧㄣ) until now [CE-DICT-Simplified]
 • (zhì jīn, ㄓˋ ㄐㄧㄣ) until now [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
经历
 • (jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ) experience; go through [CE-DICT-Simplified]
出生地
 • (しゅっしょうち;しゅっせいち) (n) birthplace [EDICT]
 • (chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ) birthplace [CE-DICT-Simplified]
 • (chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ) birthplace [CE-DICT-Traditional]
毕业
 • (bì yè, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ) graduation; to graduate; to finish school [CE-DICT-Simplified]
学校
 • (がっこう) โรงเรียน [LongdoJP]
 • (がっこう) (n) school; (P) [EDICT]
 • (xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ) school; CL:所[suo3] [CE-DICT-Simplified]
包含
 • (ほうがん) (n) (1) inclusion; comprehension; implication; (vs) (2) to include; to comprise; to contain; to implicate; (P) [EDICT]
 • (bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ) to contain; to embody; to include [CE-DICT-Simplified]
 • (bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ) to contain; to embody; to include [CE-DICT-Traditional]
打工
 • (dǎ gōng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ) to work (do manual labor for a living); a part time job; to moonlight [CE-DICT-Simplified]
 • (dǎ gōng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ) to work (do manual labor for a living); a part time job; to moonlight [CE-DICT-Traditional]
在内
 • (zài nèi, ㄗㄞˋ ㄋㄟˋ) including [CE-DICT-Simplified]
工作
 • (こうさく) (n,vs) work; construction; handicraft; maneuvering; manoeuvering; (P) [EDICT]
 • (gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ) job; work; construction; task [CE-DICT-Simplified]
 • (gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ) job; work; construction; task [CE-DICT-Traditional]
当时
 • (dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ) then; at that time; while [CE-DICT-Simplified]
交往
 • (jiāo wǎng, ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ) to associate; to contact; association; contact [CE-DICT-Simplified]
 • (jiāo wǎng, ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ) to associate; to contact; association; contact [CE-DICT-Traditional]
对象
 • (duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ) target; object; partner; boyfriend; girlfriend [CE-DICT-Simplified]
 • (むた;みた(共)) (n) (arch) (after noun+が, pronoun+の, etc.) together with ... [EDICT]
 • (yú, ㄩˊ) (same as 歟|欤, final particle expression doubt or surprise, similar to 吗 or 呢) [CE-DICT-Simplified]
 • (yǔ, ㄩˇ) and; to give; together with [CE-DICT-Simplified]
 • (yù, ㄩˋ) take part in [CE-DICT-Simplified]
交友
 • (こうゆう) (n) friend; companion; (P) [EDICT]
 • (jiāo yǒu, ㄐㄧㄠ ㄧㄡˇ) to make friends [CE-DICT-Simplified]
 • (jiāo yǒu, ㄐㄧㄠ ㄧㄡˇ) to make friends [CE-DICT-Traditional]
关系
 • (guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ) relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top