ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-别迟到了-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 别迟到了, *别迟到了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good luck. Just don't be late getting to Greenville.[CN] 祝你好运 只是去格林维尔别迟到了 Ghoulies II (1987)
Now go on before you're late.[CN] 快走,别迟到了 Men of Honor (2000)
8:00. Don't be late.[CN] 8点钟,别迟到了 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Thanks for everything, Felix. I'll see you tomorrow night...[CN] 明天晚上九点在21俱乐部见 别迟到了 Live and Let Die (1973)
Mam said don't be late.[CN] 妈说别迟到了 The Long Day Closes (1992)
Honey! You've got the school thing. You don't wanna be late.[CN] 亲爱的 你还要去上学呢 别迟到了 Casper (1995)
"Don't wanna be late." Drop dead![CN] 别迟到了 去死吧 Casper (1995)
See you at Wanda's. Don't be late.[CN] 旺达家见,别迟到了 Spawn (1997)
Don't be late, Johnny.[CN] 别迟到了 Johnny Mnemonic (1995)
Meet me at Dempsey's Bar at 11:00.[CN] 11点,来 Dempsey酒吧见我,别迟到了 Money for Nothing (1993)
Oh, I see, they get in the way of your legs when you're running.[CN] 别迟到了 A Farewell to Arms (1932)
Don't be late, "braino". Please take a seat in every other row.[CN] 别迟到了 聪明脑 请分开坐 Final Exam (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top