Search result for

*roland*

(58 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: roland, -roland-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractures, Rolando'sกระดูกหักบริเวณฐานแต่ไม่แตกเข้าช้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name's Roland.- แล้วคุณมาทำอะไรในห้องผม Jumper (2008)
This is Roland.-นี่โรแลนด์มันหนีไปได้ Jumper (2008)
- Roland.- เขารอดไปแล้วครับ Jumper (2008)
Was it a black guy with white hair? Was his name Roland? Just answer the question, or I'll drop you off the top of Mount Everest, okay?ตอบคำถามฉัน ไม่งั้นฉันจะโยนนายลงจากยอดเขาเอเวอร์เรสต์ Jumper (2008)
I'll cut your eyes out! - I need to find Roland.ฉันต้องตามหาโรแลนด์ ไปไม่ได้ ไปหาไม่ได้ Jumper (2008)
You should see the one he gave me back in Prague. Look, forget it. Forget Roland.ลืมมันซะเถอะ ลืมโรแลนด์ซะ อย่าเสียเวลาเลย Jumper (2008)
And I know where to find Roland.และฉันไม่รู้ว่าโรแลนด์อยู่ไหน Jumper (2008)
Roland's in there with his whole army. I'm gonna go back there and end this. What do you think?ฉันจะกลับไปปิดบัญชีมัน จะระเบิดมันให้ทะลุไปถึงทอมบัคตู Jumper (2008)
This is Roland Glenn.นี่คือ โรแลนด์ เกล็น Breaking and Entering (2008)
No, Scofield, see, this is my team, and Roland's working off a sentence just like the rest of you.ไม่ สโคฟิลด์ ที่เห็นทั้งหมดนี้คือทีมเรา และโรแลนด์จะทำการถอดรหัสเพื่อให้คุณได้พักผ่อน Breaking and Entering (2008)
Roland's expertise will be a necessity.ความชำนาญของโรแลนด์ จะเป็นประโยชน์กับเรา Breaking and Entering (2008)
Talk to me, Roland.เป็นไงมั่ง โรแลนด์ Breaking and Entering (2008)
Talk to me, Roland.ว่าไง โรแลนด์ ใกล้เสร็จแล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้ว Breaking and Entering (2008)
Roland downloaded the card.โรแลนด์ดาวน์โหลดข้อมูลบนการ์ด Shut Down (2008)
Roland, I'll be back.โรแลนด์ เดี๋ยวฉันมานะ Shut Down (2008)
Roland, talk to me.โรแลนด์ เสร็จหรือยัง Shut Down (2008)
ROLAND: Here's your flag.นี่ ธงของนาย Eagles and Angels (2008)
ROLAND: Hey, Sara, where you going?เฮ้ ซาร่า เธอกำลังจะไปไหน Eagles and Angels (2008)
Talk to me Roland.บอกฉันสิ โรแลนด์ Safe and Sound (2008)
You need to sign those so I can collect Roland's device.คุณต้องเซ็นต์นั่นซะ แล้วผมจะได้เอาเครื่องของโรแลนด์คืนมา Blow Out (2008)
You need to sign those so I can collect Roland's device.นายเซ็นเอกสารพวกนั้นซะ ฉันจะได้เอาเครื่องของโรแลนด์ไป Five the Hard Way (2008)
Sara and Sucre Roland to Vegas.ซาร่า กับ ซูเคร... ...โรแลนด์ ไปเวกัส Five the Hard Way (2008)
Than what two people want, Roland.สิ่งที่คนสองคนต้องการ โรแลนด์ The Price (2008)
Is that right? Come on, Roland, who elseยังงั้นใช่มั้ย แล้วมันจะเป็นใครละโรแบนด์ The Price (2008)
Hey, where the hell is Roland?โรแลนด์หายหัวไปไหน The Price (2008)
So what'd you do with Roland's body?ศพโรแลนด์ นายจะทำไง? Greatness Achieved (2008)
Roland?โรแลนด์? Greatness Achieved (2008)
It's a perfect replica, Roland.นี่เป็นแบบจำลอง ที่สมบูรณ์ที่สุด,โลแลน ความคลั่งไคล้ที่มากไป 2012 (2009)
Perfectly safe, Roland.ปลอดภัยสุด ๆ, โรแลน 2012 (2009)
Roland, is that you?คุณโรแลนด์หรือคะ 2012 (2009)
- I'm losing you. Roland?สัญญาณไม่ค่อดีแล้ว โรแลน 2012 (2009)
Thank you for calling Crestin, Roland and Thomas.ขอบคุณที่โทรหาเครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส Buried (2010)
Personnel director at Crestin, Roland and Thomas.ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลของเครสติน โรแลนด์แอนด์โทมัส Buried (2010)
I'm a truck driver for CRT, Crestin, Roland and Thomas.ผมเป็นคนขับรถบรรทุกของซีอาร์ที เครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส Buried (2010)
I'm a civilian truck driver for Crestin, Roland and Thomas.เป็นคนขับรถบรรทุกของ บริษัทเครสติน โรเวอร์แอนด์โธมัส Buried (2010)
I'm a food service worker at F.O.B. Anaconda, employed by Crestin, Roland and Thomas.ฉันเป็นคนงานด้านอาหารที่เอฟ โอ บีอนาคอนด้า ถูกว่าจ้างโดยบริษัทเครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส Buried (2010)
I'm the personnel director here at Crestin, Roland and Thomas.ผู้อำนวยการฝายบุคคลของ เครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส Buried (2010)
This is Alan Davenport, Personnel Director for Crestin, Roland and Thomas, Incorporated.ผมอลัน ดาร์เวนพอร์ท ผู้อำนวยการฝายบุคคลของ บริษัทเครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส Buried (2010)
I'm a food service worker at F.O.B. Anaconda, employed by Crestin, Roland and Thomas.ฉันเป็นคนงานด้านอาหารที่เอฟ โอ บีอนาคอนด้า ถูกว่าจ้างโดยบริษัทเครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส Buried (2010)
Roland-Kerr Further Education College.มหาลัยวิทยาลัย Roland-Kerr Further A Study in Pink (2010)
18, recruit named Glenn Roland.18 เด็กใหม่ชื่อ เกลน โรแลนด์ Resistance (2010)
Oh ho. Glenn Roland, yo.เกลน โรแลนด์เหรอ Resistance (2010)
But now when I think of Roland, all I see is a sick old man spitting blood and breathing with a tank.ตอนนี้ พอฉันคิดถึงโรแลนด์ สิ่งที่ฉันเห็นก็คือ ชายแก่กระอักเลือด หายใจด้วยถัง Your World to Take (2010)
- Roland.- โรแลนด์ The Switch (2010)
Yeah, Roland the donor.อ่อ โรแลนด์มาแรง The Switch (2010)
I just wanted to make a toast to our donors, Roland.ฉันอยากจะอวยพรให้กับผู้บริจาคของเรา โรแลนด์ The Switch (2010)
Yeah! - Roland, where are you? - Right there!โรแลนด์ คุณอยู่ไหน? The Switch (2010)
- A text, a text from Roland.- ข้อความจากโรแลนด์ The Switch (2010)
Who is Roland?- ใครโรแลนด์? The Switch (2010)
What's Mrs. Roland thinking about all this?แล้วมิสซิสโรแลนด์อะไรเนียเขาคิดยังไงละ? The Switch (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rolandDo you agree with Dr. Burns or Ms. Roland?
rolandMs. Roland, what do you think about this problem?
rolandNext, we will talk to Ms. Pam Roland.

CMU English Pronouncing Dictionary
ROLAND    R OW1 L AH0 N D
ROLANDA    R OW0 L AA1 N D AH0
ROLANDO    R OW0 L AA1 N D OW0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗兰[Luó lán, ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊ, / ] Roland (name), #30,489 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top