ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*オーバレイ*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: オーバレイ, -オーバレイ-
Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーレー;オーバレイ;オーバーレイ[, o-ba-re-; o-barei ; o-ba-rei] (n,vs) (1) overlay; (2) {comp} overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[, o-bareiadoresshingu] (n) {comp} overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイモデル[, o-bareimoderu] (n) {comp} overlay model [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[, o-bareiru-chingu] (n) {comp} overlay routing [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] (n) {comp} overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] (n) {comp} overlay structure [Add to Longdo]
書式オーバレイ[しょしきオーバレイ, shoshiki o-barei] (n) {comp} form overlay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]
書式オーバレイ[しょしきオーバレイ, shoshiki o-barei] form overlay [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top