ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปูนสอ*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปูนสอ, -ปูนสอ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูนสอ[N] mortar, Example: ปูนสอใช้ทำปืนครก, Thai definition: ปูนขาวที่ผสมกับทรายและน้ำกาวหนัง หรือน้ำอ้อยเป็นต้น เพื่อเชื่อมอิฐหรือหิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปูนสอน. ปูนขาวที่ผสมกับทรายและนํ้ากาวหนังหรือนํ้าอ้อยเป็นต้น สำหรับเชื่อมอิฐหรือหิน, ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์ผสมกับทรายและนํ้า สำหรับเชื่อมอิฐหรือหิน.
น้ำอ้อยน. นํ้าหวานที่ได้จากต้นอ้อย, ถ้าทำเป็นแผ่นกลม ๆ เรียกว่า นํ้าอ้อยงบ, ถ้าทำเป็นผงละเอียดหรือจับกันเป็นก้อน ๆ สีนํ้าตาล เรียกว่า นํ้าตาลทรายแดง, หางนํ้าอ้อยที่ใช้เป็นเครื่องผสมสำหรับต้มกลั่นสุรา, กากน้ำตาลที่ใช้ผสมปูนสอสำหรับการก่อสร้าง.
สอปูนก. นำปูนสอมาเชื่อมอิฐหรือหินให้ติดกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mortarmortar, ปูนสอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูนสอ[n.] (pūnsø) EN: mortar   FR: mortier [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top