ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ชั่วฟ้าดินสลาย*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชั่วฟ้าดินสลาย, -ชั่วฟ้าดินสลาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วฟ้าดินสลาย[ADV] forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ตลอดกาล, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกาลนาน, Example: ผมจะรักเธอชั่วฟ้าดินสลาย, Thai definition: ตราบเท่าฟ้าดินแตกทลาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั่วฟ้าดินสลายว. ตลอดไป, ไม่มีวันสิ้นสุด, เช่น ขอรักเธอไปจนชั่วฟ้าดินสลาย.
คู่ฟ้าคู่ดินว. ยั่งยืนอยู่ชั่วฟ้าดินสลาย, ชั่วนิรันดร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks to your courage we live in peace and harmony and for this we are eternally grateful..."เราซาบซึ้งในความกล้าของเจ้า" "เราจะอยู่อย่างสันติและปรองดอง" "เราเป็นหนี้บุญคุณเจ้าชั่วฟ้าดินสลายAround the World in 80 Days (2004)
I lost everything and the two lived happily ever after?ผมจะสูญเสียทุกอย่าง เราสองคนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วฟ้าดินสลาย Episode #1.12 (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top