ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

骨相学

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -骨相学-, *骨相学*
Japanese-English: EDICT Dictionary
骨相学[こっそうがく, kossougaku] (n) phrenology [Add to Longdo]
骨相学[こっそうがくしゃ, kossougakusha] (n) phrenologist [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I talked only to a phrenology bust I kept in my study.[JA] 僕は 研究で使っていた骨相学の 半身像だけに話しかけていた Child Predator (2012)
These medieval quacks are more proficient at phrenology than psychopharmacology.[JA] 旧式のヤブ医者は精神病の薬より 骨相学の方が得意だからな The Equation (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

骨相 () (xué)

 


  

 
骨相
 • (こっそう) (n) physique; phrenology [EDICT]
 • (がく) (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) [EDICT]
 • (xué, ㄒㄩㄝˊ) learn; study; science; -ology [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top