ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

静的適合性

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -静的適合性-, *静的適合性*
Japanese-English: EDICT Dictionary
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] (n) {comp} static conformance [Add to Longdo]
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] (n) {comp} static conformance review [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] (n) {comp} static conformance requirements [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] static conformance [Add to Longdo]
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top