ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

虽说他办事有条不紊, 米哈 [...] 之下, 有一种隐藏的模式.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虽说他办事有条不紊, 米哈 [...] 之下, 有一种隐藏的模式.-, *虽说他办事有条不紊, 米哈 [...] 之下, 有一种隐藏的模式.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Methodical though he was, Mikhail suspected that behind the seeming randomness of the appearance of the force, there was a hidden pattern.[CN] 虽说他办事有条不紊, 米哈伊尔却怀疑 在这力量看似随意的外表之下, 有一种隐藏的模式. Night of the Carrots (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

虽说 (suī shuō) ()办事 (bàn shì)有条不紊 (), 米哈伊尔 () (què)怀疑 (huái yí) (zài) (zhè)力量 (lì liang)看似 ()随意 (suí yì) (de)外表 (wài biǎo)之下 (zhī xià), (yǒu)一种 (yī zhǒng)隐藏 (yǐn cáng) (de)模式 (mó shì).

 


  

 
虽说
 • (suī shuō, ㄙㄨㄟ ㄕㄨㄛ) though; although [CE-DICT-Simplified]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
办事
 • (bàn shì, ㄅㄢˋ ㄕˋ) to handle (affairs); to work [CE-DICT-Simplified]
 • (què, ㄑㄩㄝˋ) but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless [CE-DICT-Simplified]
怀疑
 • (huái yí, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ) to doubt; to suspect; doubt; suspicion; skeptical [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
力量
 • (りきりょう) (n) ability; physical strength; capacity; tact; (P) [EDICT]
 • (lì liang, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙) power; force; strength [CE-DICT-Simplified]
 • (lì liang, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙) power; force; strength [CE-DICT-Traditional]
随意
 • (ずいい) (adj-na,n) voluntary; optional; (P) [EDICT]
 • (suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ) as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
外表
 • (wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ) external; outside; outward appearance [CE-DICT-Simplified]
 • (wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ) external; outside; outward appearance [CE-DICT-Traditional]
之下
 • (zhī xià, ㄓ ㄒㄧㄚˋ) under; beneath; less than [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī xià, ㄓ ㄒㄧㄚˋ) under; beneath; less than [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
一种
 • (yī zhǒng, ㄧ ㄓㄨㄥˇ) one kind of; one type of [CE-DICT-Simplified]
隐藏
 • (yǐn cáng, ˇ ㄘㄤˊ) to hide; to conceal [CE-DICT-Simplified]
模式
 • (mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ) mode; method [CE-DICT-Simplified]
 • (mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ) mode; method [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top