ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

立即疏散 离开大厅

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -立即疏散 离开大厅-, *立即疏散 离开大厅*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Evacuate the building immediately.[CN] 立即疏散 离开大厅 Resident Evil: Degeneration (2008)
Repeat, evacuate the terminal immediately.[CN] 重复一次 立即疏散 离开大厅 Resident Evil: Degeneration (2008)
Everyone evacuate the terminal building immediately.[CN] 所有人立即疏散 离开大厅 Resident Evil: Degeneration (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

立即 (lì jí)疏散 (shū sàn) 离开 (lí kāi)大厅 (dà tīng)

 


  

 
立即
 • (lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ) immediately [CE-DICT]
疏散
 • (shū sàn, ㄕㄨ ㄙㄢˋ) to scatter; to disperse; to evacuate; to relax by taking a stroll [CE-DICT]
离开
 • (lí kāi, ㄌㄧˊ ㄎㄞ) to depart; to leave [CE-DICT]
大厅
 • (dà tīng, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ) hall; lounge [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top