ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珠江

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珠江-, *珠江*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠江[Zhū jiāng, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ, ] Pearl River (Guangdong), #10,101 [Add to Longdo]
珠江三角洲[Zhū jiāng sān jiǎo zhōu, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] Pearl River Delta, #26,345 [Add to Longdo]
珠江三角[fàn zhū jiāng sān jiǎo, ㄈㄢˋ ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] the Pan-Pearl river delta (economic zone including the 5 provinces around Guangzhou and Hong Kong) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Factory owners in the Pearl Delta are worried[CN] 珠江一带的厂家很紧张 Lady Cop & Papa Crook (2008)
20 fishing families of Lianxi continue their life 50 km away in a fishing village near mouth of the Pearl River.[CN] 被安置到島對面的新造鎮谷圍新村 十多戶漁民則搬到50公里以外的 珠江口新墾鎮 Dragon Boat (2011)
Isn't the Pearl River Bridge's landscape more beautiful?[CN] 珠江桥的风景是不是漂亮一点呀? Police Story 3: Super Cop (1992)
Guangzhou International Commercial Centre, Jiangxi Road[CN] 珠江西路广州国际商业中心 Out of Inferno (2013)
Jiangxi team to lift[CN] 珠江新城去升降台 Out of Inferno (2013)
I'd rather starve... than eat Japanese rice.[CN] 我这个人喝惯了珠江水 这日本的米 The Grandmaster (2013)
Guangzhou International Commercial Centre[CN] 珠江西路广州国际商业中心 Out of Inferno (2013)
This is the Guangzhou Pearl River delta area.[CN] 这是广州珠江口岸一带 Rise of the Legend (2014)
It's just beautiful.[CN] 事实上,这里让我想起我在珠江上... 划皮艇顺流而下去中山 Keeping Up with the Joneses (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top