ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

把她留在这儿无所事事 就是耽误她的大好前程

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -把她留在这儿无所事事 就是耽误她的大好前程-, *把她留在这儿无所事事 就是耽误她的大好前程*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To keep her here with nothing to do, I'd be standing in her way.[CN] 把她留在这儿无所事事 就是耽误她的大好前程 All About Eve (1950)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() ()留在 ()这儿 (zhè r)无所事事 (wú suǒ shì shì) 就是 (jiù shì)耽误 (dān wu) () (de)大好 ()前程 (qián chéng)

 


  

 
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT]
这儿
 • (zhè r, ㄓㄜˋ ㄖ˙) here [CE-DICT]
无所事事
 • (wú suǒ shì shì, ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ ㄕˋ) to have nothing to do (成语 saw); to idle one's time away; at a loose end [CE-DICT]
就是
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT]
耽误
 • (dān wu, ㄉㄢ ㄨ˙) delay; hold-up; to waste time; to interfere with [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
前程
 • (ぜんてい) (n) the journey before one; distance one has to travel [EDICT]
 • (qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ) future (career etc) prospects [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top