ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我拍的第一部片 叫作《雷霆任务》

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我拍的第一部片 叫作《雷霆任务》-, *我拍的第一部片 叫作《雷霆任务》*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, of course I didn't tell my husband at the time that.[CN] 我拍的第一部片 叫作《雷霆任务》 After Porn Ends 2 (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (pāi) (de)第一部 () (piān) 叫作 (jiào zuò) ()雷霆 (léi tíng)任务 (rèn wu) ()

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
 • (はく) (n,ctr) (1) beat (music); (2) (See モーラ) mora (rhythmic unit) [EDICT]
 • (pāi, ㄆㄞ) to clap; to pat; to beat; to hit; to slap; to take (a picture) [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (かた) (pref) (1) one (of a pair); (2) incomplete; imperfect; fragmentary; (3) few; little; (4) off-centre; remote; (5) (See 片が付く) side; problem; question; matters [EDICT]
 • (ひら) (suf) flake; whisp [EDICT]
 • (へん) (suf) (See 一片・いっぺん) piece; chip; flake [EDICT]
 • (びら;ビラ) (n) (uk) bill; handbill; flier; leaflet; poster; placard [EDICT]
 • (piān, ㄆㄧㄢ) disc; sheet [CE-DICT]
 • (piàn, ㄆㄧㄢˋ) a slice; piece; flake; thin; slice; classifier for movies, DVDs etc [CE-DICT]
叫作
 • (jiào zuò, ㄐㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ) to call; to be called [CE-DICT]
雷霆
 • (léi tíng, ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ) sound of thunder [CE-DICT]
任务
 • (rèn wu, ㄖㄣˋ ㄨ˙) mission; assignment; task; duty; role [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top