ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

性腺刺激ホルモン

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性腺刺激ホルモン-, *性腺刺激ホルモン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
性腺刺激ホルモン[せいせんしげきホルモン, seisenshigeki horumon] (n) gonadotropic hormone (gonadotrophic) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm seeing severely elevated levels of beta-hCG.[JA] ヒト線毛性腺刺激ホルモンの値が 上昇している Dans L'Ombre (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

性腺刺激ホルモン

 


  

 
性腺
 • (せいせん) (n,adj-no) gonad; sexual gland [EDICT]
 • (xìng xiàn, ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ) gonad; sex gland [CE-DICT-Simplified]
 • (xìng xiàn, ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ) gonad; sex gland [CE-DICT-Traditional]
刺激
 • (しげき) (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P) [EDICT]
 • (cì jī, ㄘˋ ㄐㄧ) to provoke; to irritate; to upset; to stimulate [CE-DICT-Simplified]
 • (cì jī, ㄘˋ ㄐㄧ) to provoke; to irritate; to upset; to stimulate [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top