ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巛-, *巛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[巛, chuān, ㄔㄨㄢ] stream, river
Radical: Decomposition: ???
Etymology: [pictographic] A river flowing,  Rank: 8,933
[巡, xún, ㄒㄩㄣˊ] to cruise, to inspect, to patrol
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  巛 (chuān ㄔㄨㄢ) 
Etymology: [ideographic] To walk 辶 by the river 巛; 巛 also provides the pronunciation,  Rank: 1,544
[巢, cháo, ㄔㄠˊ] nest, living quarters in tree
Radical: Decomposition: 巛 (chuān ㄔㄨㄢ)  果 (guǒ ㄍㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A nest 巛田 built in a tree 木,  Rank: 2,298
[巠, jīng, ㄐㄧㄥ] underground river; flowing water
Radical: Decomposition: 一 (yī
About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top