ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

多用户

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -多用户-, *多用户*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多用户[duō yòng hù, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] multiuser, #65,009 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, and then all the... so you've got a lot of subscribers.[CN] 右键,然后所有的. 所以你有 很多用户 Judicial Oversight (2014)
- And there was no other reason for the loss of so many users?[CN] - 是的 失去这么多用户 没有其他原因吗 The Bit Bucket (2013)
Which brings us back to that word you'll find in many user agreements.[CN] 这让我们回 到这个词,你会发现 在很多用户协议。 Terms and Conditions May Apply (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

多用户

 


  

 
多用户
  • (duō yòng hù, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ) multiuser [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top