ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

半減期

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半減期-, *半減期*
Japanese-English: EDICT Dictionary
半減期[はんげんき, hangenki] (n) half life (in physical chemistry) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By an isotope whose half-life is tens of thousands of years, which means everyone aboard this elevator is technically being irradiated, too.[JA] 毒殺された 半減期が数万年の同位体でな つまり ここの皆も 放射線を浴びてる The King of Columbus Circle (2015)
Gratitude has a short half-life.[JA] 感謝の念の半減期は短いぞ。 Hassun (2014)
Gojira's new isotope has a half-life of 20 days.[JA] ゴジラの新元素半減期が 20日程度だったか Shin Godzilla (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(bàn)減期 ()

 


  

 
  • (はん) (n,n-pref) (1) half; semi-; (n,n-suf) (2) half-past; (n) (3) (See 丁・ちょう・4) odd number; (4) (arch) unit of land area (595.8 m^2); (P) [EDICT]
  • (bàn, ㄅㄢˋ) half; semi-; incomplete; (after a number) and a half [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top