ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你记得我们在冬季舞会后 在热水浴盆四小时吗?

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你记得我们在冬季舞会后 在热水浴盆四小时吗?-, *你记得我们在冬季舞会后 在热水浴盆四小时吗?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you remember when we spent those four amazing hours in the hot tub after Winter Formal?[CN] 你记得我们在冬季舞会后 在热水浴盆四小时吗? Legally Blonde (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()记得 (jì de)我们 (wǒ men) (zài)冬季 (dōng jì)舞会 (wǔ huì) (hòu) (zài)热水 (rè shuǐ)浴盆 (yù pén) ()小时 (xiǎo shí) ()

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
记得
 • (jì de, ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙) to remember [CE-DICT-Simplified]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
冬季
 • (とうき) (n-adv,n-t) (season of) winter; (P) [EDICT]
 • (dōng jì, ㄉㄨㄥ ㄐㄧˋ) winter [CE-DICT-Simplified]
 • (dōng jì, ㄉㄨㄥ ㄐㄧˋ) winter [CE-DICT-Traditional]
舞会
 • (wǔ huì, ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ) dance; ball; party [CE-DICT-Simplified]
 • (ご) (suf) (See 午後) after [EDICT]
 • (きさき;きさい(后)(ok)) (n) empress; queen [EDICT]
 • (hòu, ㄏㄡˋ) empress; queen; surname Hou [CE-DICT-Simplified]
 • (hòu, ㄏㄡˋ) back; behind; rear; afterwards; after; later [CE-DICT-Simplified]
 • (hòu, ㄏㄡˋ) empress; queen; surname Hou [CE-DICT-Traditional]
热水
 • (rè shuǐ, ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ) hot water [CE-DICT-Simplified]
浴盆
 • (yù pén, ㄩˋ ㄆㄣˊ) bathtub [CE-DICT-Simplified]
 • (yù pén, ㄩˋ ㄆㄣˊ) bathtub [CE-DICT-Traditional]
 • (し, よん) สี่ [LongdoJP]
 • (し(P);よん(P);よ) (num) four; (P) [EDICT]
 • (sì, ㄙˋ) four; 4 [CE-DICT-Simplified]
 • (sì, ㄙˋ) four; 4 [CE-DICT-Traditional]
小时
 • (xiǎo shí, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ) hour [CE-DICT-Simplified]
 • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT-Simplified]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top