ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你要好好孝順媽,昕媽媽的活

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你要好好孝順媽,昕媽媽的活-, *你要好好孝順媽,昕媽媽的活*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have to listen to her and love her[CN] 你要好好孝順媽,昕媽媽的活 The Forbidden Past (1979)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

好好 孝順媽 媽媽

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Simplified]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Traditional]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Traditional]
好好
 • (hǎo hǎo, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ) good; nicely; properly [CE-DICT-Simplified]
 • (hǎo hǎo, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ) good; nicely; properly [CE-DICT-Traditional]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) dawn [CE-DICT-Simplified]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) dawn [CE-DICT-Traditional]
媽媽
 • (mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙) mama; mommy; mother [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (かつ) (n) (1) living; life; (2) (See 活を入れる・1) judo art of resuscitation [EDICT]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) to live; alive; living; work; workmanship [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) to live; alive; living; work; workmanship [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top